Zaznacz stronę

MOŻLIWOŚCI

POMIARY STAŁE

ONLINE DATA

KOMPONENTY

Rejestrator parametrów środowiskowych

GOnline

K45 Grupa

Urządzenie GOnline operuje w każdym zakresie pomiarowym, jest przystosowane pod łatwą rozbudowę o liczne czujniki i przetworniki. Współpracuje z istniejącymi układami i umożliwia adaptację w wielu branżach i dziedzinach.
Skonstruowane, zbudowane i zaprogramowane w Polsce!

Wygodny interfejs

Dopasowany do smartfonów

Rozbudowany system On-line rejestrujący wybrane czynniki środowiskowe.

Możemy mierzyć i rejestrować międy innymi podstawowe parametry takie jak:
– Temperaturę (standardowo -55 stopni do 125 stopni C )
– Cieśnienie (względne i bezwzględne)
– Wilgotność powietrza
– Wilgotność gleby
– Punkt rosy

Ponadto mierniki możemy wyposażyć w pomiar:

– Pył zawieszony PM1
– Pył zawieszony PM2.5
– Pył zawieszony PM10
– promieniowania jonizującego (tzw. licznik Geigera)
– pomiar Ozonu (O3)
– pomiar Azotu
– stężenia gazów (w tym i gazów wybuchowych)
– pomiar UV

 

czujników

godzin pracy offline

danych na sekundę

Odczytywane parametry

Pomiar energii

Jest to układ umożliwiający bez inwazyjny pomiar energii zarówno urządzeń, jak i całych budynków i instalacji.

Dokonywany jest pomiar zarówno częstotliwości sieciowej (50Hz), jak i cos fi (przesunięcie fazowe pomiędzy prądem a napięciem), zliczane są także kWh. 

Pomiar czynników środowiskowych

Pomiar: temperatury, wilgotności i ciśnienia to tylko wstęp tego co można rejestrować. Możemy mierzyć: gazy, substancje lotne, pyły, płyny, kwasowość, przewodność, nasłonecznienie, oraz analizować ich zmiany w czasie.

Pomiar fotowoltaiki

Posiadasz instalację fotowoltaiczną? Masz kilka instalacji, a każda ma swoją „apkę”? Dzięki naszemu rozwiązaniu można rejestrować faktyczne parametry instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto istnieje możliwość integracji różnych systemów fotowoltaicznych i standaryzacja ich w jednym systemie on-line.

 

{

 Dokładność i czasy pomiarowe są w pełni programowalne!

Jeśteśmy w stanie zmierzyć każdą wartość nie elektryczną i przetworzyć ją w sposób który potrzebujesz!

K45 grupą innowacji

Ochrona lasów

Szybka reakcja alarmowa

Pomiar temperatury, wilgotności (powietrza i ściółki), sumy opadów, wiatru i jego kierunków umożliwia szybką analizę zagrożenia pożarowego. Gdy powiększymy jeszcze o pomiar nasłonecznienia i automatyczne przetwarzanie danych – możemy uprzedzić pożar… 

20 Maj 2020

Monitoring parametrów wysypisk

W związku z licznymi pożarami wysypisk i składowisk odpadów, oferujemy także możliwość integracji pomiarów i nanoszenia danych bezpośrednio do kamer przemysłowych, oraz ustalenia alertów wysyłanych przy użyciu powiadomień typu „Push” lub aplikacji Telegram

1 - MIERNIK

Pierwszym krokiem jest zawsze rejestracja danych. Miernik analizuje próbki za pomocą specjalnej aparatury pomiarowej.

2 - PRZESYŁ DANYCH

Drugim krokiem jest przesył danych z aparatury pomiarowej do odbiornika – rejestratora. Przesył może odbywać się w sieci lokalnej lub WiFi

3 - REJESTRACJA DANYCH

W trzecim kroku odbieramy i archiwizujemy odebrane dane. Rozsyłamy je także do dalszych jednostek odbiorczych, spiętych w systemie – via mail lub sms

4 - RAPORT DANYCH

W czwartym kroku dystrybuujemy dane do odpowiednich urządzeń. Możemy skorzystać z różnych dróg i form przesyłu odebranych danych, decydować także o poziomach dostępu.

Dane prezentowane online

Aktualne odczyty

WiFi – stale online

Dostęp aplikacji

Dane zebrane są dla nas zawsze dostępne. Zarówno w sieci lokalnej i jak zdalnie z dowolnego miejsca na świecie przez całą dobę.

Ponadto dane już zebrane można przetwarzać i dokonywać operacji arytemtyczno-logicznych i także generować nowe dane wyjściowe (np. realne koszty, czy też średnią wartość, odchyłkę, medianę i dystrybuantę pomiarów z danego czasu)

 

Wszystkie dane od początku uruchomienia systemu są archiwizowane i możemy w dowolnej chwili mieć do nich dostęp. Poza wbudowanym dyskiem SSD, możemy dane przechowywać w chmurze czy innym nośniku zewnętrznym.

Oferta modułowa

Wybierz komponent dla Twoich potrzeb

Umów spotkanie

biuro@gonline.pl

Kontakt z agentem

kamil@gonline.pl

Serwis

serwis@gonline.pl